top of page

COVID-19


 

Corona-aanspreekpunt: 

Koen Simoens

Poststraat 25

1800 Vilvoorde 

 

koen.simoens@skynet.be - 0495 59 68 61

Deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. 

Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het draaiboek.

We zijn zeer verheugd dat we kunnen repeteren. Om alles coronaproof te kunnen laten verlopen, willen wij jullie toch enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen doorgeven. 

 • Algemene regels

  • Handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de kerk.

  • Was je handen na hoesten, snuiten of niezen (of gebruik ontsmettingsgel).

  • Ga aub voor je naar de repetitie komt thuis naar het toilet en was je handen zeer grondig.

  • Alle muzikanten houden een afstand van minstens 2m ten opzichte van mekaar bij het spelen, anders is dit 1,5m

 • Wie wordt er toegelaten op de repetitie

  • Enkel muzikanten, de dirigent en bestuursleden mogen op de repetitie komen

  • Ouders van de jongste muzikanten mogen hun kind ophalen op het afgesproken tijdstip. Wel moet de nodige afstand van het orkest gehouden worden, tot de muziek gestopt is, en je de toelating krijgt je kind op te halen.

 • Voor de repetitie

  • Zet je mondmasker aan vanaf de wagen tot je volledig geïnstalleerd bent op je stoel

  • Betreed de kerk langs de rechtse deur (van buiten gezien)

  • Bewaar steeds een onderlinge afstand van 1,5m

  • Ontsmet je handen met de alcoholgel die aan de ingang klaarstaat

  • De stoelen in de kerk staan klaar. Laat deze staan. Zo garanderen we dat de onderlinge afstand gerespecteerd wordt

  • Jouw stoel is voorzien van je naam. Ga enkel daar zitten.

  • Zet je instrumentenkoffer achter je stoel neer, pak je instrument en je partituren uit. Leg je condensdoek klaar

  • Ga op je stoel zitten. Pas nu mag je je mondmasker afzetten.

 • Tijdens de repetitie

  • Als iemand wil rechtstaan moet hij/zij dit duidelijk aangeven. De dirigent of de coronaverantwoordelijke zal vervolgens aangeven dat iedereen moet stoppen met spelen.

  • Gebruik je condensdoek zoals het hoort, ttz, zodanig dat er geen condenswater op de grond kan vallen

 • Na de repetitie 

  • Doe je mondmasker aan voor het reinigen en wegbergen van je instrument

  • zet iedereen zijn stoel op de afgesproken plaats, en zet zijn pupiter weg.

  • Hou de nodige 1,5m afstand van mekaar

  • Ga langs de rechtse deur naar buiten (van binnen uit gezien)

  • Ontsmet je handen aan de uitgang

 • BELANGRIJK:

  • Als je ziek bent, blijf je zeker thuis.

  • Indien je in het kader van contact tracing wordt opgebeld, contacteer dan zo snel mogelijk de corona verantwoordelijke.

Zorg goed voor jezelf en je medemens!
 

bottom of page